دبیرستان غیردولتی پسرانه شمس (متوسطه دوره اول و دوم) آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان

تماس با ما

نشانی : زنجان، علوم پایه، انتهای عارف14، مجتمع آموزشی شمس

تلفن : 02433452020 | 02433457278 | 02433457277 | 09100313199

  رایانامه :